Poradíme jak na to

Zapojením do programu získáte nárok na bezplatné odborné poradenství, které bude mít několik podob. Jednotlivé poradenské aktivity budou úzce provázáné.

Bilanční diagnostika

S pomocí specializovaného poradce nebo poradkyně zhodnotíte vaše osobní, vzdělanostní a pracovní zkušenosti a představy o dalším profesním směřování. Posoudíte vaše reálné možnosti na pracovním trhu. Vypracujete si akční plán a vymezíte konkrétní kroky na cestě ke splnění vašich osobních cílů. Získáte také doporučení vhodných vzdělávacích aktivit, do kterých se budete moci zapojit.

Kariérní poradenství

Absolvujete dvouhodinové kariérní poradenství, které bude mít podobu individuálního rozhovoru. Společně s poradcem či poradkyní se budete věnovat tématu pracovních pohovorů. Zaměříte se také na aktuální dění na trhu práce. Východiskem pro společnou diskusi bude vaše současná životní a pracovní situace. Ujasníte si co chcete, co umíte a kam směřujete.

Individuální koučink

Může se stát, že se vám nebude dařit najít vhodné pracovní uplatnění, navzdory absolvovaným vzdělávacím a poradenským aktivitám. V takovém případě budete mít nárok na celkem tři dvouhodinová sezení s certifikovanými koučkami – kariérními poradkyněmi. Za jejich asistence budete aktivně hledat řešení ze současné pracovní a životní situace.