Náš projekt

Projekt Senior Pool, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002395

Název projektu:                                                      Senior Pool

Trvání projektu:                                                      Říjen 2016 - Září 2018

Rozpočet projektu:                                                4 597 858,- Kč

Místo realizace:                                                      Středočeský kraj (kromě Hl. m. Prahy)

Zadavatel/poskytovatel dotace:                            Ministerstvo práce a sociálních věcí

Financování:                                                           Operační program Zaměstnanost

Projekt Senior Pool podporuje obyvatele Středočeského kraje ve věku 50 +, kteří v současnosti nemají práci a nedaří se jim nalézt odpovídající pracovní uplatnění. Zájemcům z této skupiny poskytneme bezplatné vzdělávací kurzy, rekvalifikace a kariérní poradenství. Nabízíme také aktivní podporu při výběru a oslovení vhodného zaměstnavatele.

Vzdělávací program zahrnuje kurzy v oblasti profesní orientace, finanční gramotnosti, počítačových dovedností a vybrané rekvalifikační kurzy.

Jako účastníci programu dále získáte:

  • Příspěvek na dopravu za vzdělávací aktivitou,
  • Možnost sebeprezentace v databázi zájemců o práci, do které budou mít přístup zaměstnavatelé Středočeského kraje.

Spolupracujeme se zaměstnavateli a s úřady práce, abychom vám mohli předávat získané zkušenosti a podporovat vás při hledání vhodného pracovního místa.

eu-flag
ep-logo-4