Vzdělání je klíčové

Jaké kurzy můžete bezplatně absolvovat?

Profesní orientace

 • Zjistíte jak zvýšit vlastní šance na pracovní uplatnění.
 • Stanovíte si jasné cíle. Zpracujete motivační dopis a životopis.
 • Dozvíte se o možných překážkách při hledání práce a jak se jim vyhnout.
 • Budete vědět, kde hledat motivaci a inspiraci.
 • Naučíte se používat internet při hledání práce.
 • Zvládnete krizové situace na pracovišti.
 • Budete se umět prezentovat před zaměstnavatelem.

 

Finanční gramotnost

 • Dokážete provést základní platební transakce.
 • Budete umět posoudit hodnotu peněz.
 • Naučíte se dávat výdajům priority i při omezeném rozpočtu.
 • Získáte povědomí o různých finančních produktech a ostražitost při jednání s finančními poradci.
 • Zjistíte jak zodpovědně nakládat s penězi v různých životních situacích.
 • Vyzkoušíte si různé situace nakládání s penězi.

 

 

Práce s počítačem

 • Získáte základní znalost práce s počítačem.
 • Dozvíte se více o používání mobilních telefonů a také o nových technologiích.
 • Naučíte se používat tablet a smartphone.
 • Budete umět vytvořit kvalitní prezentaci.
 • Zjistíte jak správně chránit osobní data na počítači.
 • Naučíte se pracovat s aplikacemi jako Facebook, Skype a další.
 • Budete umět pracovat s emaily.
 • Dozvíte se jak vyhledávat, zpracovávat a ukládat informace.

Rekvalifikace

 • Konkrétní rekvalifikační kurz společně zvolíme podle aktuální nabídky a vašich potřeb a přání.
 • Při volbě budete vycházet z individuálního plánu, který si sestavíte za pomoci odborného poradce.
 • Všechny kurzy jsou akreditované. Umožní vám rozšířit si kvalifikaci, a tudíž i možnosti pracovního uplatnění.
 • Příklady nabízených oblastí rekvalifikačních kurzů: Administrativa, Účetnictví a daňová evidence, Ekonomika a podnikání, Správa sítí aj.
 • Konkrétní nabídka rekvalifikačních kurzů je dostupná zde.
 • Další možnosti rekvalifikace naleznete zde: http://www.eu-dat.cz nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/databaze-udelenych-akreditaci-nova